Liên minh DTS và CASUGOL ký hợp tác đối tác đào tạo

Liên minh DTS và CASUGOL ký hợp tác đào tạo Chuyển đổi số cho các đơn vị Nhà nước và doanh nghiệp có chứng nhận quốc tế, ngày 29/1.

Với thỏa thuận hợp tác này, DTS Group trở thành là đối tác chiến lược CASUGOL, đại diện chính thức để triển khai các chương trình chứng nhận quốc tế và hội thảo dành cho lãnh đạo của CASUGOL trong các lĩnh vực chuyển đổi số và các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, Internet of Things (IOT) và công nghệ mạng 5G tại Việt Nam.

https://vnexpress.net/lien-minh-dts-va-casugol-ky-hop-tac-doi-tac-dao-tao-4228705.html

#dts#casugol#vietnam#singapore#digitaltransformation#certifiedtrainingpartner