CASUGOL đã chỉ định Công ty TNHH Tái cấu trúc – Chuyển đổi số Dr. SME (Dr. SME) làm Đối tác Đào tạo Chứng nhận (Certified Training Partner – CTP) tại Việt Nam.

CASUGOL được biết đến là tổ chức đào tạo Chứng chỉ Quốc tế của Singapore hiện diện tại 38 quốc gia, đã chỉ định Công ty TNHH Tái cấu trúc – Chuyển đổi số Dr. SME (Dr. SME) làm Đối tác Đào tạo Chứng nhận (Certified Training Partner – CTP) nhằm cung cấp các Chương trình Đào tạo được chứng nhận cũng như tổ chức các hội thảo cấp cao trong lĩnh vực Chuyển đổi số và Công nghệ Tương lai tại Việt Nam.

http://www.casugol.com/ctp

#digitaltransformation#casugol#drsme#chuyểnđổisố#singapore#vietnam