Congratulations to TNI King Coffee, Vietnam for being awarded CASUGOL Digital Ready Mark (Gold)

Congratulations to TNI Corporation King Coffee. (Vietnam) for being awarded CASUGOL Digital Ready Mark (Gold).

TNI King Coffee has been recognized for exemplifying leadership in advancing technology to achieve workplace efficiency and enhancing customer experience.

Xin chúc mừng TNI King Coffee (Việt Nam) được trao giải CASUGOL Digital Ready Mark (Gold).

TNI King Coffee được công nhận vì thể hiện vai trò đi đầu trong việc cải tiến công nghệ để đạt hiệu quả tại nơi làm việc và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.


http://www.casugol.com/digital-ready-mark

#digitalreadymark #digitaltransformation #vietnam #casugol #sustainabledigitaltransformation #learntogrow